Verginin vergisi reva mı bu millete?

Damga Vergisi uygulamasında katma değer vergisinin (KDV) damga vergisi matrahına dahil edilip edilemeyeceği hususu, geçmişte yargısal kararlara konu olmuştur. Bahse konu kararların gerekçeleri, özetle, aşağıdaki gibidir.
Bu haber 1532 kere okunmuş.25 Aralık 2015, Cuma - 09:02

Özel Tüketim Vergisinin Damga Vergisi Matrahına Dahil Edilmesinin Hukukla İlişkisi

Damga Vergisi uygulamasında katma değer vergisinin (KDV) damga vergisi matrahına dahil edilip edilemeyeceği hususu, geçmişte yargısal kararlara konu olmuştur. Bahse konu kararların gerekçeleri, özetle, aşağıdaki gibidir.

... damga vergisinin matrahı hakedişin ihtiva ettiği değer olduğundan, bu değerin gelir niteliğinde olmayan katma değer vergisi ile birlikte mütalaa edilmesinde isabet bulunmamaktadır. Aksi hal, katma değer vergisi üzerinden damga vergisi alınmasına neden olur (Danıştay 7. Dairesi'nin 27/10/1994 tarihli ve E.1992/7910, K.1994/5195 sayılı kararı).

Yüksek Mahkemenin bu yönde tevali eden kararları Vergi İdaresini uygulamayı değiştirmeye zorlamış ve genel tebliğle aşağıdaki açıklama yapılarak, uygulama değiştirilmiştir. "... sürekli hale gelen yargı kararlarında damga vergisi matrahına dahil edilen katma değer vergisinin, üstlenilen işin ya da verilen hizmetin bir bedeli olmadığı belirtilerek, katma değer vergisinin damga vergisi matrahına dahil edilmesi halinde, verginin vergilendirilmesi gibi bir uygulama sonucu doğacağı gerekçesiyle, katma değer vergisinin nispi damga vergisinin hesaplanmasında dikkate alınmaması gerektiğine hükmedilmiştir.

Yukarıda arz olunan yargısal kararlar ve genel düzenleyici işlemle sözleşme bedeline KDV'nin dahil olmadığı ve dolayısıyla KDV'den damga vergisi alınamayacağı hususu açıklık kazanmış ve pratik bu minvalde devam etmektedir.

Ancak Vergi İdaresi, "... gerek 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde gerekse ilgili diğer mevzuatta katma değer vergisi dışındaki vergilerin damga vergisi matrahına dâhil edilmeyeceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından; ... kağıtlara ait damga vergisinin özel tüketim vergisi dâhil tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerektiği (Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 02/12/2011 tarih ve DMG-334-1085 sayılı özelgesi) yönünde görüş izhar etmiştir. Tamamen fiskal kaygılar taşıdığı anlaşılan bu görüşün hiçbir hukuki mesnedi bulunmamaktadır. Şöyle ki;

2) Yüksek Mahkeme, vergi hukukunda, "kanunilik ilkesi" anayasadan kaynaklandığını; vergi, ceza, muafiyet ve istisna ile ilgili hükümlerin, yasalara dayandırılmasını gerektiren en önemli ilkelerden olduğu; vergiden vergi alınması sonucunu doğuran olağanüstü bir sonucun ancak, bu hususta yasada açık ve amir bir hüküm bulunması halinde mümkün bulunduğu; DamgaVergisiKanununda, verginindamgavergisimatrahına gireceği hakkında açık bir hüküm bulunmadığı (Danıştay 7. Dairesi'nin 12/11/1992 tarihli ve E.1988/3626, K.1992/5561 sayılı kararı) yolunda hüküm tesis ederek, malumu ilama bağlamıştır.

buradan vergi alınamaz" şeklinde, bir açık hüküm yoksa, "vergi alırım" anlamına gelmektedir. Bu görüş veya anlayış hukuka, Anayasa'ya (md. 2, 6, 73, 125) ve ilgili kanuna açıkça aykırıdır.

Görüldüğü özere tartışmalar uzadıkça uzayacak, ama vicdanlarda şu soru sorulacak vergi adaleti şu anda gereğini yerine getiriyor mu? Olacak herhangi bir iptal eski dönük davalara yol açaçağı düşünülüyorda onun için Maliye Bakanlığı bunların aksini mi savunuyor........

Saygılarımla

Ufuk Korkut Ergönenç

Etiketler: damga   vergisi   KDV  

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

3 + 9 = ?

 
En Son Haberler
Çok OkunanlarBugün . Dün . Bu Hafta
Kritere uygun haber bulunamıyor.
AnketTümü
Vatandaş olarak önceliğiniz nedir?
 
haber yazılımı: buki